Signaleffekten av provokasjoner

UMN skaper dårlig reklame

Hemp House 2002
Stormet hamp-butikk

Hemp House benytter seg av rusfri hamp til å lage klær, kanskje fordi de mener hamp er bra å bruke til å lage klær, kanskje for å vise sympati for industriell hamp som det er helt idiotisk at vi ikke tar i bruk på flere områder.

Det UMN liksom reagerte på er bruken av hampebladet som de påstår er «reklame for narkotika». Selvfølgelig skjønner vi alle at man kan assosiere seg fra cannabisbladet til hasj eller marijuana, men vi skjønner jo alle at cannabisbladet også kan assosieres med industriell hamp.

Hemp House er en fullstendig legal virksomhet som også står for gode verdier. Det er fullstendig forståelig at de ønsker å bruke hampebladet til å promotere sin kjede og sine varer, og det er helt på sin plass også når bladet har helt klare assosiasjoner til industriell hamp. At UMN vrir det hele til å bli at Hemp House oppfordrer til hasjrøyking blir bare en tolkning og danner intet grunnlag for å prøve å storme en butikk og å komme i småtumulter med innehaveren.

Om UMN er så opptatt av å hindre bruk av symboler får de heller bedrive sin aktivitet i form av lobby-virksomhet på den politiske arena slik som alle andre ikke-voldelige mennesker.
Signaleffekten av denne aksjonen blir jo at det er greit å ta loven i egne hender. Målet helliger middelet.

Hvis UMN skal gjøre et forsøk på å rette litt på skaden anbefaler UMUMN å sende en formell unnskyldning til Hemp House.

P4 2000
P4 politianmeldt for hasjpropoganda

Ærlig talt. Her driver P4 med litt interessant journalistikk. De skildrer det kriminelle hjemmedyrke-miljøet, noe som må være helt lovlig. Så lenge det foregår en offentlig debatt om legalisering og akseptering av cannabisbruk, så må da dette være lov i pressefrihetens navn.

Men her skal vi sladre til schnuten. Blir ikke dette litt vel barnslig.
Ikke noe er mer irriterende enn barneskole-unger som sladrer på alt og alle for den minste regelridende årsak. Forskjellen mellom disse drittungene og UMN er ikke stor i denne saken.
Signaleffekten slik UMUMN ser det er at sladrehank skal selv ha bank.

UMUMN synes også det er tåpelig å bidra til dette.

Body Shop 1998
Boikott Body Shop

I denne saken har UMN slått seg sammen med Juvente og Ungdom Mot Stoff. De oppfordrer alle til å ikke handle hos Body Shop. Den fanatiske trioen innrømmer at Body Shop står for gode verdier ved å være miljøvennlige og dyrevennlige, men likevel velger trioen å fokusere på sin egen frie tolkning om at Body Shop reklamerer for hasj og marijuana. Trekløveret hoster også opp noen ubegrunnede påstander om at Body Shop løper ærend for hele jævla narkotika-miljøet og at Body Shop spekulerer i for egen gevinst å utnytte oppmerkosmheten til alle som er narkoliberale.

Signaleffekten av dette blir jo at det er helt greit å dømme fritt på grunnlag av egen fanatisme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar