Hyppig Stilte Spørsmål

1] Hva med signaleffekten? Vil det ikke bli flere som røyker cannabis i Norge hvis vi legaliserer?

2] Er det ikke farlig å legalisere cannabis? Det er jo narkotika.

3] Hva med bøndene i den 3. verden? Fortjener ikke de sympati?

4] Hva skal vi med et rusmiddel til? Vil ikke cannabisbruken komme i tillegg til alkoholbruken?

5] Vi kan da ikke legalisere, rett og slett av sympati for brukerene?

6] Men fører ikke cannabis til sterkere stoffer?

7] Hva med alle cannabisskadene?

Ungdom Mot Narkotika bryter sin 3. parole

Da en av UMUMNs gründere kontaktet UMNs stand-utplasserte under Aksjonsuka 2002, ble han tilbudt det sykelig avhengighetsskapende rusmiddelet nikotin.
En forfjamset Tom Fisk er i sjokk over tilbudet om rus fra en av UMNs representanter. Kampen om det «rusgiftfrie» samfunn hardner til og UMN har mistet kontroll over solidariteten innad i organisasjonen.
Les mer

Ungdom Mot Narkotika bryter sin 6. parole

«Mot narkotikahysteri og narkotikaliberalisme!» er UMNs 6. bud ifølge deres websider. Det høres jo fint ut når UMN sier de er mot narkotikahysteri, men i praksis viser det seg at UMN faktisk er for narkotikahysteri.
Les mer

Ungdom Mot Narkotika bryter sin 7. parole

«Mot bruken - ikke brukeren!» er UMNs 7. parole.
Likevel støtter UMN dagens totalforbud som sørger for at brukeren blir skjøvet ut av samfunnet og inn i kriminelle miljøer. Hvis man ikke er mot brukeren, hvorfor vil man da at schnuten skal plage brukerene?
Les mer

Rot i Ungdom Mot Narkotikas medlemstall

UMN får jo statsstøtte for sitt passive engasjement i narkotikapolitiske spørsmål.
Nå er det jo vanskelig å manøvrere riktig i papirmølla til Norge. UMN gjorde noen bommertert i sine medlemsberegninger, noe som resulterte i at Staten krevde å få betalt tilbake en god del.
UMUMN har sett litt på kriteriene for medlemskap i UMN, og UMUMN har også sett litt på summene som sirkulerer mellom Staten og UMN.
Les mer

Ungdom Mot Narkotika skaper dårlig reklame

UMN fornekter seg aldri. Av en eller annen grunn har ungdomsorganisasjonen en syk trang til å plage lovlydige bedrifter i en blindebukk-leting etter den mystiske signaleffekten. Siste offer i heksejakten var Hemp House som er så slemme at de selger lovlige hamp-klær. Det UMN kanskje bør fokusere på er hva signaleffekten av å ta loven i sine egne hender er.
Les mer

UMUMN gir tips til UMN

Ungdom Mot Ungdom Mot Narkotika tilbyr Ungdom Mot Narkotika tips for å unngå de verste blemmene, og gir også noe velmenende tips om cannabispolitikk og heroinpolitikk.
Les mer