Ungdom Mot Narkotika bryter sin 7. parole

«Mot bruken - ikke brukeren!» er UMNs 7. parole.
Likevel støtter UMN dagens totalforbud som sørger for at brukeren blir skjøvet ut av samfunnet og inn i kriminelle miljøer. Hvis man ikke er mot brukeren, hvorfor vil man da at schnuten skal plage brukerene?
Les mer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar