Rot i Ungdom Mot Narkotikas medlemstall

UMN får jo statsstøtte for sitt passive engasjement i narkotikapolitiske spørsmål.
Nå er det jo vanskelig å manøvrere riktig i papirmølla til Norge. UMN gjorde noen bommertert i sine medlemsberegninger, noe som resulterte i at Staten krevde å få betalt tilbake en god del.
UMUMN har sett litt på kriteriene for medlemskap i UMN, og UMUMN har også sett litt på summene som sirkulerer mellom Staten og UMN.
Les mer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar