Ungdom Mot Narkotika skaper dårlig reklame

UMN fornekter seg aldri. Av en eller annen grunn har ungdomsorganisasjonen en syk trang til å plage lovlydige bedrifter i en blindebukk-leting etter den mystiske signaleffekten. Siste offer i heksejakten var Hemp House som er så slemme at de selger lovlige hamp-klær. Det UMN kanskje bør fokusere på er hva signaleffekten av å ta loven i sine egne hender er.
Les mer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar