Ungdom Mot Narkotika er mot narkotikabrukere

UMNs 7. parole høres veldig fin ut. UMN påstår å være «Mot bruken - ikke brukeren!».

Fra umn.no:
«Ungdom Mot Narkotika UMN arbeider for en humanistisk narkotikapolitikk. Det vil si at vi setter menneskeverdet i sentrum. De ”ressurssvake” i samfunnet må også behandles med respekt, og er vårt felles ansvar.»

UMN støtter dagens totalforbud mot for eksempel cannabis, og det er dermed helt greit for UMN at cannabisbrukerene blir trakassert og straffet av schnuten og rettsvesenet. UMUMN kan ikke se hva som er så humanistisk med det. Frykt og straff setter ikke akkurat menneskeverdet i sentrum.

De ressurssvake i samfunnet er først og fremst heroin-junkiene, de som av forbudet og avhengigheten sin blir tvunget til å stjele, hore, rane og selge rohypnol, amfetamin og heroin til de som måtte ha penger og ønske om det på Plata. UMN fordømmer et hvert forslag som kan hjelpe junkiene til å slippe gata og pengepresset. Metadon, subutex og heroin på resept er forslag UMN har vært og er motstandere
av, selv om de ikke har noen egne forslag.

UMUMN etterlyser denne påståtte respekten UMN har for de ressurssvake.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar