FAQ - Hyppig Stilte UMN-Spørsmål

Frequently Asked Questions
Hyppig Stilte Spørsmål


1] Hva med signaleffekten? Vil det ikke bli flere som røyker cannabis i Norge hvis vi legaliserer?

2] Er det ikke farlig å legalisere cannabis? Det er jo narkotika.

3] Hva med bøndene i den 3. verden? Fortjener ikke de sympati?

4] Hva skal vi med et rusmiddel til? Vil ikke cannabisbruken komme i tillegg til alkoholbruken?

5] Vi kan da ikke legalisere, rett og slett av sympati for brukerene?

6] Men fører ikke cannabis til sterkere stoffer?

7] Hva med alle cannabisskadene?1] Hva med signaleffekten? Vil det ikke bli
flere som røyker cannabis i Norge hvis vi legaliserer?


Nei, faktisk ikke. En lovverk som på så mange måter er urettferdiig har ingen respekt i folket.

Hvis vi ser på europeiske tall over sammenlignbare land, så ser vi at Nederland har færre personer som har prøvd cannabis enn Storbrittania. Nederland har i årtier hatt akseptert og tolerert cannabisbruk solgt over disk med Statens godkjenning, mens Storbritannia har inntil helt nylig (2002) hatt et totalforbud mot cannabis slik Norge har per i dag.

Tall fra EMCDDA:
Sammenligning av erfaring med cannabis i forskjellige europeiske land
Dette vil med andre ord si at loven ikke hindrer de som vil prøve i å prøve cannabis.2] Er det ikke farlig å legalisere cannabis?
Det er jo narkotika.


Nei, cannabis er relativt harmløst. Cannabis er et rusmiddel og har sine skadevirkninger som alle andre lovlige og ulovlige rusmidler. Den eneste holdbare definisjonen på narkotika slik ordet blir brukt i Norge er rusmidler som er ulovlige.

En stor del av Ungdom Mot Narkotika er enige i at cannabis er et sunnere rusmiddel enn alkohol og tobakk. Det samme fant WHOs forskningsteam ut.3] Hva med bøndene i den 3. verden? Fortjener ikke de sympati?

Bøndene i den 3. verden fortjener sympati, men deres situasjon har ingen ting å gjøre med cannabis.

Hvis sympati for bøndene i den 3. verden skulle vært et forsøk på et argument mot legalisering av cannabis, så måtte bøndene i den 3. verden få det verre etter at Norge legaliserer cannabis.

Sympati for bøndene i den 3. verden er faktisk et argument for legalisering. Hvis bøndene i den 3. verden ikke vil dyrke cannabis, så legger en legalisering forholdene til rette for at vi kan dyrke cannabis i Europa. Hvis bøndene i den 3. verden har lyst til å dyrke cannabis, så vil en legalisering i den vestlige verden sørge for at bøndenes handelskanaler blir mer rettferdige siden det da ville vært legale aktører som drev handelen.

At cannabis kan gro nærmest over hele verden ble nevnt i NRKs 'Opp I Røyk' med Torkjell Berulfsen 01.12.2002.4] Hva skal vi med et rusmiddel til? Vil ikke cannabisbruken komme i tillegg til alkoholbruken?

Vi har allerede et cannabis i samfunnet vårt, og det er ikke mer bruk land med akseptert og tolerert cannabisbruk enn i land med forbud, jfr. tall fra EMCDDA:
Sammenligning av erfaring med cannabis i forskjellige europeiske land
Ved en legalisering vil cannabisbrukerene komme frem i lyset, og ta over en del av utelivet. Siden cannabisbruken allerede er i Norge selv ved et forbud, så vil ikke cannabis komme i tillegg til alkoholbruk. Cannabis vil være et alternativ til alkohol.

Det vil ikke være noen ulempe at cannabisbruken blir akseptert.
Byenes og bygdenes rusliv bør preges mer av personer som ruker rusmidler som ikke får dem til å drepe, sloss, voldta, trakassere andre og gjøre hærverk.

Når det gjelder å blande alkohol og cannabis, vil nok dette forekomme etter en legalisering, men det foregår også per i dag. Men samtidig vil det bli mindre blanding av cannabisbruk og bruk av illegale rusmidler da cannabis etter en legalisering ikke lengere vil bli en stor del av de illegale rusmiljøene.5] Vi kan da ikke legalisere, rett og slett av sympati for brukerene?

Sympati for brukerene er den største grunnen til å legalisere. Både brukere og misbrukere får en verre situasjon enn nødvendig når politi skal skremme de inn i isolasjon. Spesielt misbrukere er sårbare og trenger alt annet enn straff, omgang med kriminelle dealere og rusmiljøer og fordommer fra den generelle befolkning. Etter en legalisering vil det bli lettere å føre konstruktive informasjonskampanjer, og det vil bli lettere å fange opp misbrukere når frykt og fordommer ikke lengere jager dem så langt unna samfunnet som mulig.

Å holde på forbudet mot cannabis er heller ikke sympatisk mot de som ikke enda har begynt å røyke cannabis. Som vi ser av tallene fra EMCDDA er det ikke flere som har prøvd cannabis i liberale land enn i forbudsland:
Sammenligning av erfaring med cannabis i forskjellige europeiske land
Siden det er flere som har prøvd cannabis i Storbritannia enn i Nederland, så kan det jo hende at lovforbudet og forvirringen løgnene drar med seg er det som har gjort at det er flere som har prøvd cannabis i Strobritannia enn i Nederland?6] Men fører ikke cannabis til sterkere stoffer?

Nei, det finnes ikke noe molekyl i cannabis som gir brukeren en tørste etter andre illegale rusmidler. Det finnes ingen sammenheng mellom cannabis og andre illegale rusmidler annet enn at de alle er forbudte og selges i samme miljøer, men den faktoren kan enkelt elimineres ved å legalisere cannabis. Påstanden om at cannabis fører til sterkere stoffer er bygget på syltynn statistikk, og hvis logikken i argumentet skulle godtas måtte det også vedtas at alkohol og sigaretter fører til cannabisbruk og at kjærlighet fører til utroskap.7] Hva med alle cannabisskadene?

De fleste påståtte cannabisskader er basert på gamle løgner eller på tvilsom forskning. I Norge sitter en del av befolkningen med den tro at hvem som helst kan bli gal eller eller bli mindre intelligent når som helst enten det er den første jointen man røyker eller den hundrede. Sannheten er at enkelte grupper mennesker bør holde seg unna cannabis, som for eksempel de med psykiske plager.

Tall fra EMCDDA viser at det ikke er flere som røyker cannabis i liberale land enn i forbudsland:
Sammenligning av erfaring med cannabis i forskjellige europeiske land
Dette vil da si at det ikke blir flere som får forverrede plager grunnet cannabis. Det er også sannsynlig at en legalisering av cannabis kan redusere cannabis-forverrede plager siden det vil bli lettere for misbrukere å kontakte helsevesen når frykten for politi og myndigheter er borte.

3 kommentarer:

 1. Alle narkotiske planter er en gave fra Gud.det er bare grådige mennesker som for rus problemer de fleste bruker det på en fornuftig måte.legaliser alle narkotiske planter

  SvarSlett
 2. Sanheten om narkotika er at narkotika er både sunt og morro..

  SvarSlett
  Svar
  1. At ALL narkotika er SUNT kan vel diskuteres

   Slett